Thông tin dự án

Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA ĐT XDCT ngành NN và PTNT Quảng Bình
Địa điểm thực hiệnQuảng Bình
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
Tổng mức đầu tư 351890 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 01/2019 0 0 12/02/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 02/2019 0 0 12/02/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 03/2019 0 0 13/03/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 04/2019 0 0 23/04/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 05/2019 0 0 07/05/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 06/2019 123 0 11/06/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 07/2019 0 0 13/07/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 08/2019 0 0 08/08/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 09/2019 0 0 12/09/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 10/2019 0 0 12/10/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Bắc Sông Gianh, Thị xã Ba Đồn 11/2019 0 0 12/11/2019
Tổng số:   123 0