Thông tin dự án

Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA XDCB ngành NN và PTNT Hà Tĩnh
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt111
Ngày phê duyệt 31/03/2017
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
Tổng mức đầu tư 69671 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II) 01/2019 0 0 18/02/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II) 02/2019 0 0 18/02/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II) 03/2019 0 0 14/05/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II) 04/2019 0 0 14/05/2019
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội-Xuân Phổ (giai đoạn II) 05/2019 0 0 14/05/2019
Tổng số:   0 0