Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống dê cừu
Mã dự án 7504602
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2665
Ngày phê duyệt 31/10/2011
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
Tổng vốn đầu tư 45000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện