Thông tin dự án
 • Tên dự ánLồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp
  Mã dự án7742842
  Đơn vị báo cáoViện Môi trường Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4244/QĐ-BNN-KHCN; Ngày phê duyệt 29/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
  Tổng mức đầu tư 76108 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 02/2020 0 0 02/03/2020
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 03/2020 22400 6700 03/04/2020
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 04/2020 200 0 23/04/2020
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 05/2020 1800 13675 14/05/2020
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 06/2020 4675 4843 26/06/2020
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp 07/2020 4210 1254 27/07/2020
Tổng số:   33285 26472