Thông tin dự án
 • Tên dự ánNghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 4242/QĐ-BNN-KHCN; Ngày phê duyệt 19/10/2018
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
  Tổng mức đầu tư 42282 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 01/2020 1500 0 24/03/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 02/2020 5156 0 24/03/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 03/2020 83 0 06/08/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 04/2020 0 6656 06/08/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 05/2020 20 20 06/08/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 06/2020 0 4825 27/07/2020
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 07/2020 0 83 24/07/2020
Tổng số:   6759 11584