Thông tin dự án

Tên dự ánNghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4242/QĐ-BNN-KHCN
Ngày phê duyệt 19/10/2018
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2020
Tổng mức đầu tư 42282 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 01/2019 0 0 26/02/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 02/2019 0 0 26/02/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 03/2019 30 0 25/03/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 04/2019 10 0 19/06/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 05/2019 0 0 19/06/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 06/2019 0 0 19/06/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 07/2019 0 0 22/07/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 08/2019 0 0 27/08/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 09/2019 45 8771 27/09/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 10/2019 0 0 01/11/2019
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp 11/2019 10488 6656 18/11/2019
Tổng số:   10573 15427