Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT Đăk Lăk)
Mã dự án7061273
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
Quyết định phê duyệt440/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 26/02/2010
Giai đoạn thực hiện 2010 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện