Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐập ngăn mặn sông Hiếu (Trung tâm Quỹ đất Quảng trị)
  Mã dự án7629506
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 4429; Ngày phê duyệt 30/01/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Trung tâm Quỹ đất Quảng trị) 06/2020 0 730 22/06/2020
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Trung tâm Quỹ đất Quảng trị) 07/2020 0 989 09/07/2020
Tổng số:   0 1719