Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐập ngăn mặn sông Hiếu (Trung tâm Quỹ đất Quảng trị)
  Mã dự án7629506
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 4429; Ngày phê duyệt 30/01/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện