Thông tin dự án

Tên dự ánĐập ngăn mặn sông Hiếu (Trung tâm Quỹ đất Quảng trị)
Mã dự án7629506
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
Quyết định phê duyệt4429
Ngày phê duyệt 30/01/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện