Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang)
  Mã dự án7216090
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 5078; Ngày phê duyệt 25/12/2018
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 01/2020 0 0 28/02/2020
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 02/2020 0 0 28/02/2020
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 03/2020 425 425 13/03/2020
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 04/2020 0 0 17/04/2020
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 05/2020 642 642 25/05/2020
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) 06/2020 0 0 20/06/2020
Tổng số:   1067 1067