Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cao năng lực PCCCR cho Lực lượng kiểm lâm (GĐ 2007-2010)
Mã dự án7112413
Đơn vị báo cáoCục Kiểm lâm
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2526
Ngày phê duyệt 09/09/2019
Giai đoạn thực hiện 2007 - 2010
Tổng mức đầu tư 58724 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cao năng lực PCCCR cho Lực lượng kiểm lâm (GĐ 2007-2010) 05/2019 0 6499 14/05/2019
Tổng số:   0 6499