Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cao năng lực PCCCR cho Lực lượng kiểm lâm (GĐ 2007-2010)
  Mã dự án7112413
  Đơn vị báo cáoCục Kiểm lâm
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2526; Ngày phê duyệt 09/09/2019
  Giai đoạn thực hiện 2007 - 2010
  Tổng mức đầu tư 58724 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện