Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 thành phố Hải Phòng
Mã dự án7780284
Đơn vị báo cáoChi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt3020/QĐ-BNN-PCTT
Ngày phê duyệt 01/08/2019
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 thành phố Hải Phòng 09/2019 10000 0 09/10/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 thành phố Hải Phòng 10/2019 10000 4978 04/11/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 thành phố Hải Phòng 11/2019 10000 0 22/11/2019
Tổng số:   30000 4978