Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 thành phố Hải Phòng
  Mã dự án7780284
  Đơn vị báo cáoChi cục Thuỷ lợi và Phòng chống thiên tai thành phố Hải Phòng
  Địa điểm thực hiệnHải Phòng
  Quyết định phê duyệt 3020/QĐ-BNN-PCTT; Ngày phê duyệt 01/08/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
  Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện