Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Hải Dương
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoChi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Tỉnh Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 2733/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 15/07/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
  Tổng mức đầu tư 22000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện