Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Hải Dương
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoChi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Tỉnh Hải Dương
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện