Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
Tổng mức đầu tư 12169 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 01/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 02/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 03/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 04/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 05/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 06/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 07/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 08/2019 0 0 22/08/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 09/2019 501 9237 24/09/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 10/2019 500 0 07/10/2019
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019, tỉnh Bắc Giang 11/2019 4000 0 15/11/2019
Tổng số:   5001 9237