Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nâng nghiệp và xây dựng nông thôn mới
  Mã dự án7621017
  Đơn vị báo cáoHọc viện Nông nghiệp
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 5050/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
  Tổng mức đầu tư 1173736 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nâng nghiệp và xây dựng nông thôn mới 03/2022 52678 52678 31/03/2022
Tổng số:   52678 52678