Thông tin dự án

Tên dự ánDự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
Mã dự án7684301
Đơn vị báo cáoBan quản lý các dự án Lâm nghiệp
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt5758/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 29/12/2017
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
Tổng mức đầu tư 465600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện