Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
  Mã dự án7684301
  Đơn vị báo cáoBan QLDA bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau (Ban TW)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 5758/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/12/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
  Tổng mức đầu tư 465600 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 01/2020 100 100 10/02/2020
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 02/2020 300 300 20/04/2020
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 03/2020 400 400 20/04/2020
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 04/2020 100 100 20/04/2020
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 05/2020 850 850 19/05/2020
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau 06/2020 950 950 17/06/2020
Tổng số:   2700 2700