Thông tin dự án

Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)
Mã dự án7712288
Đơn vị báo cáoChưa xác định
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1658/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 04/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
Tổng mức đầu tư 3640390 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện