Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR)
  Mã dự án7712288
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (ban TW)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1658/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/05/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2024
  Tổng mức đầu tư 3640390 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 01/2020 100 100 10/02/2020
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 02/2020 156 156 19/02/2020
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 03/2020 363 363 03/04/2020
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 04/2020 696 696 17/04/2020
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 05/2020 509 509 15/05/2020
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) 06/2020 1139 1139 17/06/2020
Tổng số:   2963 2963