Thông tin dự án

Tên dự ánNâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương
Mã dự án7272179
Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
Địa điểm thực hiệnNinh Bình
Quyết định phê duyệt4536
Ngày phê duyệt 15/11/2018
Giai đoạn thực hiện 2020 - 2023
Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 01/2019 0 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 02/2019 0 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 03/2019 0 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 04/2019 0 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 05/2019 70 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 06/2019 80 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 07/2019 50 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 08/2019 100 0 {0} 20/08/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 09/2019 91 187 {0} 20/09/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 10/2019 0 0 {0} 30/10/2019
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 11/2019 0 0 {0} 15/11/2019
Tổng số:   391 187