Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương
  Mã dự án7272179
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cúc Phương
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 4132; Ngày phê duyệt 30/10/2019
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2023
  Tổng mức đầu tư 30000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 01/2020 0 0 {0} 03/02/2020
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 02/2020 100 0 {0} 03/02/2020
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 03/2020 500 250 {0} 19/03/2020
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 04/2020 600 300 {0} 17/04/2020
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 05/2020 520 154 {0} 12/05/2020
Nâng cấp cải tạo đường giao thông vườn Quốc gia Cúc Phương 06/2020 565 565 {0} 23/06/2020
Tổng số:   2285 1269