Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL Tà Pao (UBND huyện Tánh Linh)
  Mã dự án7292835
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
  Địa điểm thực hiệnBình Thuận
  Quyết định phê duyệt 5010; Ngày phê duyệt 21/12/2018
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện