Thông tin dự án

Tên dự ánHTTL Tà Pao (UBND huyện Tánh Linh)
Mã dự án7292835
Đơn vị báo cáoUBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt5010
Ngày phê duyệt 21/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện