Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Ninh Bình
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 4482/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 31/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2019
  Tổng mức đầu tư 14045 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Ninh Bình 01/2020 0 0 {0} 25/02/2020
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Ninh Bình 02/2020 0 0 {0} 25/02/2020
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Ninh Bình 03/2020 0 0 25/03/2020
Tổng số:   0 0