Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Ninh)
  Mã dự án7756600
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 1658/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 04/05/2017
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện