Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc)
  Mã dự án7809363
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Ngọc Lặc
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 1533/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 06/05/2019
  Giai đoạn thực hiện 2004 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc) 02/2020 0 0 21/02/2020
Hồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc) 03/2020 0 0 23/03/2020
Tổng số:   0 0