Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam WB.3 (CPO)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi - CPO
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2002 - 2011
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện