Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Bắc Giang
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang
  Địa điểm thực hiệnBắc Giang
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 6000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Bắc Giang 03/2020 0 0 23/03/2020
Tổng số:   0 0