Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Ninh Bình
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2020
  Tổng mức đầu tư 955 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện