Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị)
  Mã dự án7750871
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Trị)
  Địa điểm thực hiệnQuảng Trị
  Quyết định phê duyệt 1486/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 17/06/2019
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2026
  Tổng mức đầu tư 491114 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện