Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành
  Mã dự án7856770
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ
  Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
  Quyết định phê duyệt 5206; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 1402000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành 01/2023 0 0 01/02/2023
Tổng số:   0 0