Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Chà Rang
  Mã dự án7862199
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 3388; Ngày phê duyệt 27/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 401000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Chà Rang 01/2022 0 0 23/03/2022
Hồ Chà Rang 02/2022 0 0 21/02/2022
Hồ Chà Rang 03/2022 145 145 23/03/2022
Hồ Chà Rang 04/2022 197 197 28/05/2022
Hồ Chà Rang 05/2022 0 0 28/05/2022
Hồ Chà Rang 06/2022 986 986 25/06/2022
Tổng số:   1328 1328