Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Chà Rang
  Mã dự án7862199
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 5186; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 401000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện