Thông tin dự án
 • Tên dự ánHệ thống kênh khu tưới đầu mối hồ sông Cái (HTTL Tân Mỹ)
  Mã dự án7862395
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 3708; Ngày phê duyệt 18/09/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 476 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện