Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Đắk Gang
  Mã dự án7863340
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Đăk Nông
  Địa điểm thực hiệnĐắc Nông
  Quyết định phê duyệt 500/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 09/02/2023
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2027
  Tổng mức đầu tư 1082000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện