Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2)
  Mã dự án7867126
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 01/QĐ-TLDTPH-DT; Ngày phê duyệt 01/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 400515 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2) 01/2022 0 0 26/04/2022
Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2) 02/2022 0 0 26/04/2022
Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2) 03/2022 0 0 24/03/2022
Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2) 04/2022 1205 1205 12/05/2022
Tổng số:   1205 1205