Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi
  Mã dự án7867590
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 693/QĐ-SNNPTNT; Ngày phê duyệt 29/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2026
  Tổng mức đầu tư 450500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện