Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoVườn quốc gia Cát Tiên
  Địa điểm thực hiệnĐồng Nai
  Quyết định phê duyệt 3193; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 56 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện