Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc giai đoạn 2
  Mã dự án7864362
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc
  Địa điểm thực hiệnHòa Bình
  Quyết định phê duyệt 3179; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 219 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện