Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng cơ điện và thủy lợi giai đoạn 2021-2025
  Mã dự án7861745
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi
  Địa điểm thực hiệnHưng Yên
  Quyết định phê duyệt 3252; Ngày phê duyệt 20/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 165 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện