Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng xưởng thực hành và hạ tầng kỹ thuật Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ
  Mã dự án7862397
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ điện, xây dựng và nông lâm Trung Bộ
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 3182; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 56 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện