Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp, mở rộng Trường Cao đẳng Cơ giới (GĐ 2)
  Mã dự án7863289
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt 3184; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 55 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện