Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
  Mã dự án7862396
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3191; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 41 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện