Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội
  Mã dự án7862396
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3191; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 41 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 04/2021 40 40 23/04/2021
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 05/2021 0 0 23/09/2021
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 06/2021 0 0 23/09/2021
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 07/2021 0 0 23/09/2021
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 08/2021 0 0 23/09/2021
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội 09/2021 0 0 23/09/2021
Tổng số:   40 40