Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo, xây dựng nhà làm việc cơ quan Bộ và nâng cấp nhà lưu trú của Lãnh đạo Bộ tại TP Hồ Chí Minh
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoVăn phòng Bộ NN và PTNT
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 3194; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2021
  Tổng mức đầu tư 59 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện