Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Ô Lâu Thượng
  Mã dự án7861144
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 4464; Ngày phê duyệt 18/11/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 4603 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Ô Lâu Thượng 01/2021 0 0 23/02/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 02/2021 0 0 23/02/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 03/2021 50 1450 {0} 02/04/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 04/2021 500 115 20/04/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 05/2021 1800 0 19/05/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 06/2021 1640 120 19/07/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 07/2021 0 0 19/07/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 08/2021 0 0 19/08/2021
Hồ Ô Lâu Thượng 09/2021 0 0 20/09/2021
Tổng số:   3990 1685