Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2)
  Mã dự án7867161
  Đơn vị báo cáoBan chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án NNPTNT Ninh Bình
  Địa điểm thực hiệnNinh Bình
  Quyết định phê duyệt 4750; Ngày phê duyệt 20/11/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 1613 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 01/2021 0 0 23/03/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 02/2021 0 0 25/02/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 03/2021 0 0 01/04/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 04/2021 0 0 27/04/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 05/2021 0 0 28/05/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 06/2021 0 0 21/06/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 07/2021 0 0 20/07/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 08/2021 0 0 20/08/2021
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) 09/2021 0 0 20/09/2021
Tổng số:   0 0