Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ EaKhal
  Mã dự án7872873
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 4973; Ngày phê duyệt 08/12/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 3382 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ EaKhal 01/2021 0 0 09/02/2021
Hồ EaKhal 02/2021 1085 1085 09/02/2021
Hồ EaKhal 03/2021 0 0 06/04/2021
Hồ EaKhal 04/2021 0 0 06/04/2021
Hồ EaKhal 05/2021 738 738 25/05/2021
Hồ EaKhal 06/2021 0 0 23/06/2021
Hồ EaKhal 07/2021 0 0 20/07/2021
Hồ EaKhal 08/2021 3381 116 31/08/2021
Hồ EaKhal 09/2021 0 725 19/09/2021
Tổng số:   5204 2664