Thông tin dự án
 • Tên dự ánCụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước
  Mã dự án7858733
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước
  Địa điểm thực hiệnBình Phước
  Quyết định phê duyệt 5028; Ngày phê duyệt 10/12/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 2623 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 01/2021 0 0 25/02/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 02/2021 0 0 11/03/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 03/2021 0 0 28/03/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 04/2021 500 0 27/04/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 05/2021 0 0 28/06/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 06/2021 0 0 28/06/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 07/2021 0 0 28/07/2021
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước 08/2021 0 0 28/08/2021
Tổng số:   500 0