Thông tin dự án
 • Tên dự ánNâng cấp cơ sở 1 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
  Mã dự án7864146
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
  Địa điểm thực hiệnBắc Ninh
  Quyết định phê duyệt 4126; Ngày phê duyệt 20/10/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 169 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện