Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thanh Hóa)
  Mã dự án3029631
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thanh Hóa)
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 286/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/01/2019
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thanh Hóa) 09/2021 0 0 22/09/2021
Tổng số:   0 0