Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thừa Thiên Huế)
  Mã dự án7759953
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thừa Thiên Huế)
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 286/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/01/2019
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện