Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA phát triển thủy sản bền vững (CPO Nông nghiệp)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1817; Ngày phê duyệt 27/04/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 8207 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT) 08/2021 2275 2275 23/08/2021
Phát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT) 09/2021 338 338 23/09/2021
Tổng số:   2613 2613