Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 1407; Ngày phê duyệt 02/04/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2021
  Tổng mức đầu tư 1700 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 01/2021 0 0 10/05/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 02/2021 0 0 10/05/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 03/2021 0 0 10/05/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 04/2021 0 0 10/05/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 05/2021 0 0 19/05/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 06/2021 0 112 28/06/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 07/2021 450 0 19/07/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 08/2021 500 0 25/08/2021
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ 09/2021 0 0 20/09/2021
Tổng số:   950 112