Thông tin dự án
 • Tên dự ánHoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn
  Mã dự án7921549
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 4976 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện