Thông tin dự án
 • Tên dự ánHoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn
  Mã dự án7921549
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 2796; Ngày phê duyệt 22/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 190000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn 01/2023 0 0 02/02/2023
Tổng số:   0 0