Thông tin dự án
 • Tên dự ánHoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn
  Mã dự án7921549
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 131/QĐ-CTN; Ngày phê duyệt 30/09/2021
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 190000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn 01/2022 2027 2027 01/06/2022
Hoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn 04/2022 500 0 20/04/2022
Hoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn 05/2022 200 106 01/06/2022
Tổng số:   2727 2133