Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa hồ chứa nước Tha La
  Mã dự án7917526
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnhTây Ninh
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 3028 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện