Thông tin dự án
 • Tên dự ánTrồng, bảo vệ và phát triển rừng (Viện KHLNVN)
  Mã dự án7921243
  Đơn vị báo cáoViện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện