Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi
  Mã dự án7909068
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 300000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện